پروتکل دی استار D-STAR

سیستم جدیدی در ارتباطات رادیو آماتوری است که امکان تبادل صدا به صورت دیجیتالی و نیز دیتا را میان کاربران شبکه فراهم می آورد. این سیستم با متصل نمودن تکرار کننده ها از طریق لینک های مایکروویو، و یا اینترنت، تشکیل شبکه های وسیع رادیویی را امکان پذیر می سازد.این شبکه علاوه بر صوت قادر است تا داده های دیجیتالی همچون فایل های تصویری، اسناد، و تصاویر را نیز به صورت همزمان مورد انتقال قرار دهد. سرعت انتقال صوت در این حالت برابر 4.8 Kbps و سرعت انتقال دیتا نیز برابر128 Kbps است.
این شبکه همچنین دسترسی به اینترنت را نیز برای کاربران به صورت بی سیم و با متصل نمودن رادیو های دستی یا خودرویی به لپ تاپ و یا PDA فراهم می آورد.


برای ارتباطات صوتی، تکرار کننده سیستم (دی استار) همانند تکرار کننده های آنالوگ صدای فرستده ها را پخش می کند. سیستمD-STAR برای رادیو آماتور ها علامت خطاب را بین تمام اجزا شبکه D-STAR به اشتراک میگذارد حال این شبکه در هر جا که بخواهد باشد، حتی اگر شما از کانادا به ژاپن بروید در حالیکه قبلا در کانادا علامت خطاب خود را در سیستم D-STAR ثبت نموده اید، تنها کافی است در ژاپن یک بار با رادیو خود پیام ارسال کنید تا علامت خطاب شما در سراسر دنیا (شبکه های فعال D-STAR) شناسایی شود.

 

با تشکر ( اقدسی - قنبری )