خازنهاي كيفيت بالا جهت استفاده در مدارهاي آنتن تيونر

داراي ظرفيت 350 پبكو فاراد وتحمل ولتاژ كار12000ولت

 

 VC1